SOLAR FLOAT, HET EI VAN COLUMBUS?

Golfbanen zullen de komende jaren door allerlei reguleringen vanuit de overheid steeds vaker met diverse problemen worden geconfronteerd. Denk aan de wens om zoveel mogelijk energie en CO2 neutraal te gaan opereren, en een onvermijdelijk beperking van het gebruik van grondwater als sproeiwater wat zeker gaat komen. Beide zaken zijn voor het voortbestaan van golfbanen actueel en cruciaal waar nu al op geanticipeerd moet worden, want een golfbaan moet in droge tijden nou eenmaal besproeid worden om te overleven en ze hebben energie nodig.

Wat Nicol Schermer van Texel4Trading betreft, bestaat de oplossing voor deze beide problemen al in de vorm van Solar Float. In een kunstmatig aangelegd bassin wordt gedurende het hele jaar hemelwater opgevangen waarop vervolgens een eiland van betonnen pontons met zonnepanelen op komt te drijven. Dit systeem kent eigenlijk alleen maar voordelen. Het opgevangen hemelwater verdwijnt niet doelloos in de grond op momenten dat het niet nodig is, maar het wordt opgeslagen voor wanneer het wel nodig is, en de zonnepanelen genereren stroom die gebruikt kan worden voor de energievoorziening van de golfbaanfaciliteiten. En dat is nog niet alles, er is nog een belangrijk derde voordeel. Open wateroppervlakten zijn onderhavig aan enorme verdamping waardoor er weer kostbaar water verloren gaat. Het drijvende eiland van betonnen pontons met zonnepanelen voorkomt deze natuurlijke verdamping met maar liefst 8-10%, en ook dat is een niet te onderschatten voordeel. De overflow van opgevangen hemelwater dat niet meer in het bassin past, wordt afgevoerd naar het omliggende irrigatiesysteem.

Ook milieutechnisch is het systeem zeer verantwoord. De keuze van beton voor de pontons is niet milieubelastend omdat er geen degeneratie plaatsvindt zoals bij kunststof pontons die uiteindelijk voor microvervuiling van het water zorgen. Integendeel zelfs, het gebruik van beton biedt hechtingoppervlak voor waterflora en beschutting voor waterdieren. Denk maar aan de kweek van mosselculturen aan trossen die aan boeien en pontons hangen in de Oosterschelde waar een levendige waterflora en fauna heerst.

Het klinkt zo simpel dat het te mooi lijkt om waar te zijn, met recht het ei van Columbus. Is het alleen nog maar een concept en toekomst muziek? Nee, op Texel draait deze configuratie al 5 jaar en heeft zich inmiddels bewezen in betrouwbaarheid en minimaal onderhoud (wat ook twee belangrijke aspecten zijn). Bij vakantiepark De Krim en de golfbaan, liggen in een bassin van 8.000 m² maar liefst 2.396 zonnepanelen op betonnen pontons die 800.000 kWh leveren wat voldoende is voor de stroomvoorziening van het hele vakantiepark en de golfbaan met alle faciliteiten door middel van een zogenaamd smart grid. En dat zowel energie als CO2 neutraal, hoe mooi is dat!

En juist op Texel is dit een ideaal systeem omdat natuurlijk zoet water hier alleen uit de lucht komt vallen, de grond is verzilt, waardoor ook het natuurlijke grondwater zilt is. In tijden van droogte wordt zoet water zelfs met tankwagens van het vaste land naar het eiland gebracht wat de nodige kosten met zich meebrengt. Het hemelwater dat op jaarbasis op Texel naar beneden valt is in principe voldoende om te voorzien in de agrarische behoefte aan sproeiwater, alleen moet het dan wel opgevangen worden. En hoe meer bassins, hoe meer zoetwater reserves en energie er opgewekt kan worden. Het doel is om heel Texel op den duur energie en CO2 neutraal te maken in de energie en zoetwater voorziening.

Het spreekt voor zich dat dit systeem door heel Nederland (en daar buiten) kan worden toegepast. Een soortgelijke voorziening van dezelfde afmetingen als bij De Krim is voldoende om een dorp met 300 normale huishoudens volledig van stroom te voorzien. Voor extra voorzieningen zoals het opladen van elektrische auto’s en ondernemingen met groot energieverbruik kan het systeem vrijwel onbeperkt uitgebreid worden of met een tweede systeem bediend worden. Een ander voordeel is dat er met Solar Float geen sprake van horizonvervuiling is. Met een (ring)dijk wordt het bassin eenvoudig aan het oog onttrokken. Kortom, Nicol Schermer lijkt een kant en klare oplossing voor energie en CO2 neutrale opwekking van energie en opslag van hemelwater voor agrarisch sproeiwater in huis te hebben.

Ga voor meer info naar www.texel4trading.nl

Tekst: Eric Veenhuyzen

Foto’s: Eric Veenhuyzen / Texel4Trading

Search