NGF Brainstormsessie Jeugd competitie

Woensdag 10 juli heeft de Nederlandse Golf Federatie een jeugd brainstormsessie georganiseerd voor jeugdcommissies en jeugdcompetitiecoördinatoren van verenigingen, aangesloten bij de NGF. De hoofdvraag die gesteld werd: “Waarom is het voor vele clubs bijna onmogelijk om minimaal 1 jeugdteam in te schrijven? Ofwel hoe kunnen wij de jeugdcompetitie aantrekkelijker maken?”

De NGF gaf aan dat er meerdere redenen ten grondslag kunnen liggen aan de oorzaak van het probleem, maar denkt van een aantal waarschijnlijk te kennen waarom. Toch willen ze van de verenigingen weten waarom er toch vaak minimaal geen vier spelers (zowel jongens en/of meisjes) met een maximale handicap van 36 bij elkaar te krijgen zijn om een jeugdteam te vormen.

Plaats van bijeenkomst was het Capgemini gebouw, locatie Leidsche Rijn te Utrecht, in de namiddag. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van een 20 tal verenigingen. Persoonlijk had ik er meer afgevaardigden verwacht, omdat het onderwerp toch erg belangrijk is binnen jeugdgolf algemeen. Maar desalniettemin was het een zeer nuttige en informatieve bijeenkomst. Probleem van een bijeenkomst met een grote groep personen, dat het de “discussie” vaak ook complexer maakt.

 

Na een korte introductie van de huidige jeugdcompetitie (36 holes, 18 holes en par 3 competitie) en de afname van teams en deelnemers de laatste jaren;

2015 -270 teams, 2019 – 235 teams.

2 clubs – 6 teams, 47 clubs – 1 team, 110 clubs – 0 teams;

werd de opzet van de sessie uiteen gezet.

‘In groepjes werd er eerst een “Obstakel identificatie gedaan”, waarna de groepen ieder drie ideeën aandragen, waar door iedereen op gestemd kan worden. De vier ideeën met de meeste stemmen, worden weer in groepjes besproken en voor deze worden beoogde oplossingen gezocht om ze in de praktijk uit te voeren. Deze beoogde oplossingen worden door de NGF besproken of ze uitvoerbaar zijn en ook daadwerkelijk van nut zijn. De eindconclusies worden dan tijdens de coördinatorenbijeenkomst op het KLM Open, besproken met de verenigingen’.

In het groepje waar ik was ingedeeld, werden als belangrijke obstakels oa. gezien:

- algemeen te weinig jeugd

- periode van spelen

- leeftijdsverschil

- hcp verschil

- commitment van de ouders

- goede duidelijke afspraken over: voorspelen, ontvangst, lunch, etc (liefst centraal door NGF)

- Regionale teams toelaten

- 2,50 kaart terug (oa voorspelen + stimulering)

- of alleen volwassenen competitie of alleen jeugd (of in tegenstelling ook beide competities voor verschillende verenigingen spelen)

- geen “gastheerdag” maar meespelen

Nadat alle groepjes hun ideeën hadden geventileerd, werden van ieder de door hun drie belangrijkste punten ter stemming aangeboden.

Tijdens de pauze werden heerlijke broodjes aangeboden en werden de stemmen uitgebracht (zie foto).

Vier ideeën kregen de meeste stemmen, namelijk:

- Periode van spelen

- Gastheerdag afschaffen

- Leeftijd, hcp en spelvorm

- Algemeen te weinig jeugd (stimulering door coaches, leiders)

Deze werden weer in 4 groepjes besproken.

Zelf ging ik de discussie aan met hoe we op de verenigingen meer jeugd kunnen bewerkstellen. Een belangrijke rol daarin heeft volgens ons groepje, de pro. Deze zou enthousiast moeten zijn en zich echt willen inzetten voor de jeugd, samen met begeleiders en (groot)ouders. Deze (groot)ouders zijn daarbij echt nodig. Zij zijn vooral ook taxi-papa of –mamma en daarnaast diegene waar ze in het begin vaak de baan mee in gaan. Dit totaal zou een stimulerende werking moeten hebben. Daarnaast verwachten we dat regelmatig lokale wedstrijden organiseren en verder denken dan alleen de eigen vereniging, erg belangrijk is. Breder denken, vooral ook meer regionaal, heeft grote voordelen. Samen meer wedstrijden organiseren en vereniging overstijgend golfvriendschappen stimuleren, lijkt er voor te zorgen dat jeugdspelers minder snel afhaken. Een belangrijke rol in dit geheel heeft het bestuur van de vereniging. Deze dienen een algemeen jeugdbeleid te maken, in samenwerking met jeugdcommissie en pro en jaarlijks een jeugdplan te schrijven (en natuurlijk uitvoeren). Bij een aantal verenigingen heeft deze manier van werken succes opgeleverd.

Het bovenstaande werd als afsluitende sessie besproken met de andere groepen en NGF afgevaardigden, net als alle andere drie gekozen items, die door de andere groepen waren besproken. Bij de andere besproken ideeën per groep werd het volgende als belangrijk gezien:

- Periode van spelen; Periode Juni, moeilijk vanwege regionale vakanties en tentamen/examen periodes. Daarom liefst verplaatsen naar September (jeugdwedstrijden op hun beurt meer naar periode juni).

- Gastheerdag afschaffen; Liefst 4 teams per poule en dan dus ook spelen op eigen baan. Verder niet te ver weg, dus vooral ook beter regionaal kijken (buiten hoogste niveau).

- leeftijd, hcp en spelvorm; 36 holes alleen voor single hcp. 27 holes toevoegen 9 greensome en 18 single. Par 3 competitie ook toestaan op ingekorte 18 holes “normale” banen. Hcp tm 45 mee laten doen. Nieuwe spelvorm voor 18 holes, Scramble, Round Robin.

Alle ideeën worden in de komende weken door de NGF besproken en zullen daarna teruggekoppeld worden. Dus belangrijk, alles wat eerder genoemd werd, is nog voorlopig. De NGF gaat kijken wat haalbaar is en wat doorgevoerd kan worden.

Tijdens de vragenronde werd extra ingegaan op het onderwerp stimulering van meer jeugd. De NGF heeft een project gelanceerd, waarbij verenigingen aan een intensief begeleidingstraject kunnen meedoen, betreffende Jeugd & Familie Golf. De NGF kan in dit traject ondersteunen en mee investeren in te ontwikkelen zaken. Meer info is bij hen op te vragen.

Deze brainstormsessie was een prima initiatief. Hopelijk vindt het navolging en worden er op deze manier vaker problemen met vertegenwoordigers van verenigingen aan de orde gesteld.

Pedro Janssen

De Peelse Golf

Jeugdcommissie en Technische Commissie

Search