Het Rijk van Nunspeet is populair, maar waarom eigenlijk?

Tekst en foto’s Toon van Winden en Ries Rook

Sinds twee en een half jaar is Peter Hemmen nu actief als General Manager bij Het Rijk van Nunspeet. Tijd om eens bij hem langs te gaan om te spreken over zijn ervaringen en het wel en wee van deze populaire golfbaan op de Veluwe. Ondanks de Corona-perikelen is Peter best tevreden over de stand van zaken en hij geeft ook aan waarom.

Blijven vernieuwen is vanzelfsprekend

In de afgelopen periode is het ledenbestand van de club met meer dan 300 nieuwe leden gegroeid en het aantal leden van de businessclub zelfs verdrievoudigd! Naar zijn idee is dit te danken aan diverse factoren. Eerst en vooral natuurlijk de schitterende baan, afwisselend en interessant voor zowel lage als hoge handicappers. De ligging op een zandbodem zorgt ervoor dat de baan nagenoeg het hele jaar bespeeld kan worden, wintergreens kent men hier nauwelijks. Het onderhoud van de baan is in handen van de ervaren en professionele handen van De Enk. Een volgende factor die de baan aantrekkelijk maakt is de geboden prijs/kwaliteit verhouding. Van groot belang bij deze factor is uiteraard de verhouding in beschikbare tijd voor clubleden, voor greenfee-gasten en voor events. Peter prijst zich hierbij gelukkig met een prima samenwerking de golfvereniging waardoor een goede afstemming in beschikbare tijden tot stand komt. Dit alles ging zeker niet zonder slag of stoot want de kans op het verkrijgen van startijden was bijna onmogelijk. Omdat, zoals overal, de starttijden op het midden van de dag het meest in trek zijn is er, om latere starttijden aantrekkelijker te maken, nu ook een “Twilight-deal” ingevoerd. Wie komt spelen na vier uur krijgt een bittergarnituur (9 holes/ 28 euro) of een Rijkgevulde Bourgondiër Plank (18 holes/ 45 euro).

Communiceren belangrijk binnen een team

Terwijl we op het ruime terras onder een beschuttend tentdoek met elkaar in gesprek zijn valt al op dat Peter Hemmen communicatief is ingesteld. Voortdurend begroet hij of wisselt tenminste blikken van verstandhouding met langslopende golfers of personeelsleden. Als je hem daarnaar vraagt benadrukt hij inderdaad een open gedachtewisseling van het grootste belang te vinden. Passie voor golf en vooral voor mensen in het algemeen is een must voor een golfbaanmanager stelt Peter dan ook.

Helemaal in lijn hiermee is de managementstijl die hij hanteert. Hij benadrukt dat het positieve beeld dat van Het Rijk van Nunspeet bestaat vooral de verdienste is van het aanwezige personeelsteam en meer in het bijzonder van ieder personeelslid afzonderlijk. Elk personeelslid dat in contact komt met de golfer bepaalt het beeld dat men zich van de club vormt. En zo heeft ieder personeelslid hierbij de gelegenheid het beeld positief te bepalen. Dat dit ook leeft bij de medewerkers hadden we bij ons contact aan de balie en in het café-restaurant al ervaren. Ook later op de baan zou dit blijken. De Marshals op deze club zijn geen vrijwilligers vanuit de vereniging maar “gastheren” in loondienst. De club kent zes van deze Marshals die uiteraard ook met deze klantvriendelijke instelling zijn geïnstrueerd en daarmee kunnen bijdragen aan de positieve ervaring bij een bezoek aan de club. 

Tijdens Corona actief blijven

Tenslotte waren we natuurlijk benieuwd hoe deze club de lastige Corona-periode was doorgekomen. Achteraf kan worden vastgesteld dat men deze tijd goed heeft overleefd onder meer door een, vonden wij, verrassende move aan het begin van deze periode. Deze periode, zo kon men wel zien aankomen, vroeg om inventiviteit niet alleen van de general manager maar van alle personeelsleden. Daarom benoemde Peter alle medewerkers destijds tot MVA (Manusje van Alles) en nodigde ze daarmee uit rond te kijken wat er, buiten het gewone werk, gedaan moest en kon worden. Zo kwam het dat het horecapersoneel op een bepaald moment bv de kleedruimtes stond te witten……

Alles overziend kan gerustgesteld worden dat de zaken prima gaan bij Het Rijk van Nunspeet (en dat het daar prima golfen is). Peter Hemmen heeft het daar naar zijn zin en de club vaart daar wel bij!

Search