Terug bij Golfclub Leeuwenbergh

Baankwaliteit verbeterd en holes aangepast

Na ruim twee jaar ben ik weer op bezoek geweest bij Golfbaan en Club Leeuwenbergh om te praten met baancommissaris en bestuurslid Ronald Abma en hoofdgreenkeeper Andrew Knott. Bij ons eerste bezoek viel op dat bij een willekeurige regenbui de baan werd gesloten.

Volgens beide heren is dat probleem nu behoorlijk onder de knie. De baan droger maken is nu aardig gelukt door vooral veel zand aan te brengen. De drastisch verbeterde drainage en zandsleuven hebben de baan goed gedaan. Wat ons in het interview opviel was de goede wisselwerking van Baanmanager en hoofd-greenkeper. Hier heerst zeker geen verticale arbeidsverhouding maar een echt samenwerkingsverband.

 

Ommekeer in denken en werken

Ronald geeft aan dat de leden nogal vrij kritisch waren op het baanonderhoud de afgelopen jaren. Sinds de komst van de Engelse hoofdgreenkeeper Andrew Knott is er veel veranderd. De ommekeer van denken en werken is heel goed gevallen en goed zichtbaar in de baan. De nieuwe wijze van werken heeft ook invloed op de lange termijnplanning. Veel overleg en uitleg naar de leden over wat kan en niet kan en door met frisse ideeën te komen is erg verbeterd op Leeuwenbergh. Ook luisteren naar de leden en de greenfeespelers is een onderdeel waarbij Ronald en Andrew rekening mee houden. Door samen vooral de natuur-technische aspecten bekijken komt men tot goede oplossingen. Door de coronacrisis is de baan ruim twee maanden gesloten geweest. In deze periode is er met name veel aandacht besteed aan groot-onderhoud terwijl de bezetting van de greenkeepers maar 60 % was. Duurzaam beheer is een beleid van het bestuur waarbij niet altijd alle leden achterstaan. Dat heeft soms tot discussies geleid maar door de juiste uitleg hoe een duurzaam beleid uiteindelijk een prachtige golfbaan oplevert heeft veel leden over de streep getrokken.

Flora en fauna ingeburgerd en begrip neemt toe

Ronald meent dat je golf in de natuur speelt.  De keuze om soms de beplanting in de rough hoog te houden valt niet altijd lekker bij de golfers. Het is maar hoe je het bekijkt. Uiteindelijk hoef je niet je bal persé in de rough te slaan toch?  Ter compensatie voor je misslag is deze beplanting wat aardiger gemaakt met verschillende veldbloemen en grassen.

Je moet ook niet koppig willen zijn maar juist veel communiceren met eenieder en aangeven waarom het beleid van de club is zoals het is. Er zijn veel vrijwilligers die dagelijks meehelpen om de baan in goede conditie te houden. Voor takken weghalen, divots inzaaien en overige taken staan deze leden klaar. Voor de ontwikkeling van de natuur maakt Leeuwnbergh veel werk door het zaaien van wilde bloemen in de natuurlijke afscheidingen en het plaatsen van bijenkasten met zes bijenvolken. Wat ook opvalt is dat er geen hout meer verdwijnt van de baan. Dood hout wordt verzameld en daar worden takkenwallen gemaakt die dienen als onderkomen voor vogels, zoogdieren en insecten. Er is zelfs een waar vogelhotel. Zo blijft de natuur volkomen intact. 

Uitdagende baan voor elke golfer

Flinke waterpartijen, bunker liggingen en een zeer lange par vijf van ruim 500 meter is een leuke uitdaging voor golfers van elk niveau. Het is verbazend hoe op een ooit vlak stuk land een attractieve baan met levendige glooiingen is ontstaan. Hoewel de stad binnen handbereik is (en soms in het zicht) ervaar je jezelf in een buitengebied. 

Ruilen zonder huilen.

Door de aanleg van de tunnelmonding in het project Verkeersknooppunt Ypenburg heeft de baan een aanzienlijke hoeveelheid grond moeten afstaan. Ter compensatie hiervoor is aan de andere zijde nieuw grondgebied verworven.  Zo is er een vernieuwde lay-out van de baan ontstaan. De holes 3 en 4 zijn opnieuw gepositioneerd. De overheid heeft in samenspraak met de golfbaan een groot deel van het grondwerk en de herinrichting van de afscheiding voor haar rekening genomen.  Die afscheiding in de vorm van een verhoogde begroeide aarden wal langs deze holes geeft mooi de groene begrenzing langs de baan aan en neemt gelukkig het zicht weg op het daarnaast gelegen industriegebied. Ook de nieuwe holes 16 en 17 beginnen al redelijk volgroeid te worden en geven geenszins het gevoel er “bijgeplakt” te zijn. Ook passen deze prima binnen het karakter van de bestaande holes.

Een bezoek aan Leeuwenbergh is de moeite waard.

Tekst: Ries Rook

Foto’s Gert Jan van Rooijen

Search